میزان سوخت گیری با کارت جایگاه نصف شد

میزان سوخت گیری با کارت جایگاه نصف شد

از دیروز، اول شهریور ماه، لیتراژ (میزان) سوخت گیری با کارت آزاد جایگاه عرضه سوخت در هر بار، از 60 به 30 لیتر کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران ضمن اعلام این خبر، از مردم خواست که برای سهولت در سوخت گیری از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند. این محدودیت صرفاً مربوط به کارت سوخت جایگاه دار است و میزان (لیتراژ) در هر بار سوخت گیری با کارت سوخت شخصی همان 60 لیتر است. این شرکت تأکید کرده است که همچنان امکان استفاده از کارت سوخت جایگاه داران وجود دارد.

گفتنی است از 22 مرداد ماه استفاده از کارت سوخت شخصی الزامی شد اما همزمان اعلام شد تا کسب اطمینان از دریافت کارت سوخت شخصی توسط همه مالکان خودرو، استفاده از کارت جایگاه داران هم ممکن خواهد بود. طبق اطلاعیه قبلی، سقف 60 لیتری در هر بار سوخت گیری وضع بود که البته افرادی که سوخت بیشتری نیاز دارند، می توانند مجدد از جایگاه دیگری اقدام کنند. کاهش سقف سوخت گیری با هدف ترغیب مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی انجام شده است و چنانچه پیشتر اعلام شد این روند (ایجاد محدودیت در استفاده از کارت سوخت جایگاه دار) ادامه خواهد داشت.