نقایص/نواقص

زبان فارسی 1398/03/28 1398/03/28


این دو واژه با هم یکی نیستند. نقایص جمع نقیصه و به معنی «عیب و خوی بد» است و نواقص جمع ناقصه و به معنی «ناتمام و ناکامل» است. از این رو اصطلاح «تکمیل نقایص» صحیح نیست؛ چون به معنی «کامل کردن عیب ها» است و درست خلاف منظور گوینده خواهد بود و به جای آن باید گفت: «رفع نقایص». اما اصطلاح تکمیل نواقص طبق نظر دکتر محمد معین صحیح است؛ چون چیزهای ناکامل را می توان کامل کرد.

بدون برچسب

82 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر