نمایانگر

زبان فارسی 1398/05/13 1398/05/13


این ترکیب در سال های اخیر ساخته شده است و به معنای «نشان دهنده» به کار می رود و غلط است. زیرا پسوند «گر»، همیشه همراه اسم می آید و با صفت به کار نمی رود. بنابراین، نمی توان «گر» را به «نمایان» که صفت است، چسباند. به جای این ترکیب، می شود از «نشان دهنده» استفاده کرد.

بدون برچسب

55 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر