نگه داشتن عطسه چه خطراتی دارد؟

نگه داشتن عطسه چه خطراتی دارد؟

عطسه بخشی از فرآیند ایمنی بدن است که کمک می کند سالم بمانیم. با این حال برای خیلی از ما اتّفاق افتاده است که در بعضی موقعیت ها مثل سکوت سالن سینما، شلوغی آسانسور یا هنگام روبوسی با دوستانمان جلوی این واکنش فیزیولوژیک پیچیده را بگیریم. این کار می تواند خطراتی برای سلامت به همراه داشته باشد.

چرا عطسه می کنیم؟

عطسه در نتیجه عبور ذرات یا ماده تحریک کننده از سوراخ های بینی و وارد شدن آن به پوشش داخلی بینی اتفاق می افتد. وارد شدن این ذرات به پوشش داخلی بینی سلول های عصبی دیواره بینی را تحریک می کند و باعث آزاد شدن هیستامین می شود. وقتی مغز این پیام را دریافت می کند، ماهیچه های گلو را فعال کرده و به شش ها فرمان می دهد برای بیرون راندن ذرات تحریک کننده، هوا را با فشار از مجرای نای به بیرون بفرستند، در این حالت فشار هوایی که به بیرون فرستاده می شود آنقدر زیاد است که می تواند شش تا هشت متر مسافت را طی کند.

در نگه داشتن عطسه چه اتفاقی می افتد؟

با نگه داشتن عطسه، همه فشار ایجادشده توسط شش ها، به سر (سینوس ها)، حفره بینی یا از طریق گلو به قفسه سینه برگردانده می شود. جلوگیری از عطسه، حتی می تواند فشار هوا در عطسه طبیعی را 5 تا 24 برابر افزایش دهد. هوای به دام افتاده، عامل ایجادکننده خطر هنگام جلوگیری از عطسه است. صدمه به ساختارهای ظریف گوش داخلی، پارگی پرده گوش، ترکیدن رگ های خونی کوچک چشم، بینی و پرده گوش از عوارض احتمالی خارج نشدن این هوای پرفشار هستند. در موارد خیلی نادری هم این شرایط می تواند به پارگی آنوریسم – بیرون زدگی حباب مانند در دیواره رگ های مغز – منجر شود. آنوریسم مغزی ممکن است هر زمانی پاره شود، امّا یک تغییر ناگهانی در فشار داخلی جمجمه می تواند عامل پاره شدن آن باشد. افرادی با رگ های خونی غیرطبیعی، کسانیکه جراحی سینوس، عروق یا مغز را پشت سر گذاشته اند یا دچار آسیب سر، گردن یا قفسه سینه شده اند در مقابل خطرات ناشی از جلوگیری از عطسه آسیب پذیرتر هستند.

در موقعیت های خاص چه باید کرد؟

اگر در شرایطی قرار دارید که نمی خواهید عطسه کنید سعی کنید برای جلوگیری از عطسه، سایر عصب های حسی خود را تحریک کنید. جلوگیری از عطسه در این مرحله فشار هوا را به دام نمی اندازد. بیرون راندن هوا از بینی، فشار دادن قسمتی از لب که زیر بینی قرار دارد یا مالیدن بینی با دست از دیگر راه های بی خطر جلوگیری از عطسه هستند.