هر زلزله چه قدرتی دارد؟

واحد اندازه گیری زلزله ریشتر است. هر زلزله ای هم که یک ریشتر بیشتر می شود قدرت تخریب تصاعدی داشته و حتی قدرت همین یک ریشتر را تا 31 برابر گفته اند.

  • زلزله زیر 2 ریشتر: انسان ها این زلزله را متوجه نشده و فقط توسط دستگاه ثبت می شود. این زلزله میلیون ها بار در یک سال در کره زمین تکرار می شود.
  • زلزله 2 تا 3 ریشتر: این زلزله را هم بیشتر انسان ها احساس نمی کنند و شاید اشیایی مثل لوسترها که معلق هستند کمی تکان بخورند. گفته می شود سالانه حدود 300 هزار زلزله 2 تا 3 ریشتری روی می دهد.
  • زلزله 3 تا 4 ریشتر: وقوع این زلزله حسی شبیه عبور یک کامیون سنگین از پشت دیوار خانه را تداعی می کند. حدود 49 هزار زلزله در این مقیاس اتفاق می افتد.
  • زلزله 4 تا 5 ریشتر: این مقیاس از زلزله را تقریباً تمام مردم احساس می کنند. وسایل داخل منازل هم می لرزند. حتی ممکن است در و پنجره ها هم باز و بسته شوند. تلفات این نوع زلزله بیشتر ناشی از ترس است.
  • زلزله 5 تا 6 ریشتر: این زلزله را همه احساس می کنند. وسایل سنگین خانه ها هم در این زلزله تکان می خورند. حتی کنترل خودروی در حال رانندگی هم سخت می شود. این زلزله موجب ریزش خانه های سست می شود. سالانه حدود 800 زلزله با این مقیاس در جهان روی می دهد.
  • زلزله 6 تا 7 ریشتر: ساختمان های ناپایدار می ریزند. ساختمان های مقاوم نیز دچار آسیب هایی می شوند. تلفات انسانی این زلزله نیز بالاست.
  • زلزله 7 تا 8 ریشتر: این زلزله خسارت های گسترده مالی و جانی را در پی دارد. امدادرسانی در معابر به دلیل مسدود شدن مشکل خواهد بود. سیستم های خدمات شهری نیز از کار خواهند افتاد. سالانه حدود 18 زلزله 7 تا 8 ریشتری در جهان رخ می دهد.
  • زلزله 8 تا 10 ریشتر: این زلزله تخریب کامل را به دنبال داشته و کشتار وسیع دارد. این زلزله حتی باعث تغییر شکل زمین در محل وقوع می شود. اگر کانون این زلزله در دریا یا اقیانوس باشد سونامی به راه می افتد و شهرهای ساحلی دیگر وجود نخواهند داشت. زلزله 9 ریشتری ژاپن که اواخر سال 89 روی داد موجب جابجایی محور کره زمین شد و بیش از 10 هزار نفر در سواحل ژاپن مفقود شدند.
  • زلزله 10 ریشتری: این زلزله تاکنون ثبت نشده است ولی دانشمندان ژاپنی می گویند وقوع آن در 10 هزار سال آینده محتمل است. بعد از وقوع این زلزله کل زمین یک ساعت خواهد لرزید و بخش اعظم خشکی ها زیر آب می روند و کاملاً نابود می شوند.