هزینه تمدید و صدور المثنی گواهینامه رانندگی چقدر است؟

هزینه تمدید و صدور المثنی گواهینامه رانندگی چقدر است؟

رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور ناجا به تشریح روند تمدید یا صدور گواهینامه المثنی پرداخت.

سرهنگ هویدا تزار اظهار کرد: متقاضیان دریافت گواهینامه المثنی در صورت مفقود شدن گواهینامه خود می توانند با مراجعه به مراکز پلیس + 10 و با همراه داشتن کپی و اصل شناسنامه و کارت ملی و دو قطعه عکس اقدام کنند، در این راستا از متقاضی دریافت گواهینامه المثنی تعهد گرفته می شود.

وی افزود: برای صدور مجدد گواهینامه مبلغ 200 هزار ریال و 10 هزار ریال نیز برای تمبر از متقاضیان دریافت می شود. رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور ناجا بیان کرد: اگر اعتبار گواهینامه به پایان رسیده باشد، به ازای هر سال 50 هزار ریال اخذ می شود، همچنین برای صدور گواهینامه المثنی انجام معاینات پزشکی الزامی است.

گفتنی است؛ برای انجام معاینات پزشکی مبلغ 220 هزار ریال و برای هزینه دفتر، مالیات و… علاوه بر هزینه صدور کارت مبلغ 292 هزار ریال اخذ می شود.