وام 50 میلیون تومانی مسکن برای بازنشسته ها

وام 50 میلیون تومانی مسکن برای بازنشسته ها

وام 50 میلیون تومانی مسکن برای بازنشسته ها تصویب شد. وام مسکن بازنشسته ها با سود 9 درصد و با مدت بازپرداخت 10 ساله تعریف شده است و تمام افرادی که حداقل پنج سال از بازنشستگی شان می گذرد و حقوق شان زیر 3 میلیون تومان است می توانند این وام را دریافت کنند.

به چند بازنشسته وام مسکن تعلق می گیرد؟

هیأت وزیران آیین نامه وام مسکن بازنشستگان را تصویب کرد که بر اساس آن 50 میلیون تومان به بازنشستگان کلانشهرها و 40 میلیون تومان به ساکنان سایر شهرها اعطا می شود. اسحاق جهانگیری تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص آیین نامه اعطای تسهیلات خرید مسکن را به بازنشستگان با عاملیت بانک مسکن به رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

بر این اساس، بانک مسکن موظف به پرداخت 40 هزار فقره وام خرید مسکن به بازنشستگان خواهد بود که سقف آن در تهران و کلانشهرها 50 میلیون تومان و در سایر شهرها و روستاها 40 میلیون تومان خواهد بود و البته بازنشستگان تحت پوشش همه صندوق ها اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی مشمول این تسهیلات می شوند.

سود وام شهرستانی ها کمتر است

منابع این وام از محل اقساط برگشتی مسکن مهر تعیین شده است، اما بانک مسکن ابتدا موظف به رعایت تسهیلات تکلیفی خود در اعطای تسهیلات مسکن مهر و صندوق پس انداز مسکن یکم بوده و پس از آن تسهیلات مسکن بازنشستگان در اولویت بعدی خواهد بود. نرخ سود تسهیلات مسکن بازنشستگان مشابه تسهیلات مسکن مهر تعیین شده به گونه ای که در تهران 9 درصد، در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 7 درصد و سایر مناطق شهری و روستاها 4 درصد تعیین شده است. بانک مسکن تأکید کرده است که این وام صرفاً به واحدهای مسکونی زیر 15 سال پرداخت می شود.

شرایط دریافت وام چیست؟

بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران، بازنشسته متقاضی دریافت این نوع تسهیلات نباید خود یا همسرش طی 10 سال گذشته واحد مسکونی تملک کرده یا از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده کرده باشد. همچنین باید حداقل پنج سال از زمان بازنشستگی متقاضیان گذشته باشد، اما بازنشستگان با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت دریافت این تسهیلات هستند. مستمری بازنشسته متقاضی دریافت تسهیلات مسکن باید کمتر از ماهانه 3 میلیون تومان باشد.