ویژگی های یک لوله بخاری استاندارد چیست؟

ویژگی های یک لوله بخاری استاندارد چیست؟

برای نصب بخاری باید از شیلنگی با حداکثر طول 1.5 متر استفاده کرد و نباید آن را از داخل دیوار، سقف یا کف اتاق عبور داد. در نصب لوله های بخاری نیز از کمترین تعداد لوله و زانویی استفاده کنید. در انتهای لوله ها در خارج از منزل نیز باید از دودکش H استفاده کنید تا مانع از برگشت گازهای سمی حاصل از احتراق به داخل بخاری شود.

لوله ها همیشه باید شیبی رو به بالا داشته باشند، بنابراین نصب لوله ها به سمت پایین یا در راستای افق ممکن است باعث برگشت گازهای ناشی از سوختن شود. همچنین لوله های بخاری حین سوختن شعله همواره باید گرم باشند. سرد بودن لوله ها نشانه پس زدن گازهای حاصل از احتراق، مسدود بودن احتمالی دودکش و کاهش اکسیژن محیط است.

اطراف لوله های بخاری از خارج ساختمان باید باز باشد بطوریکه از بلندترین پشت بام باید حدود 60 سانتیمتر بالاتر باشد تا جریان هوا براحتی به آن برسد.

حتماً از دودکش H استفاده کنید تا در صورت بسته شدن یکی از حفره های دودکش، منافذ دیگری برای خروج گازهای سمی وجود داشته باشد.

هرگز از لوله های آکاردئونی برای بخاری استفاده نکنید. این لوله ها به دلیل انعطافی که دارند در اثر حرارت براحتی حالت خود را از دست می دهند و احتمال سوراخ شدن آنها و انتشار گازهای سمی بسیار زیاد است.

با همه اینها، هنگام استفاده از بخاری گازسوز حتماً یکی از پنجره ها یا درهای منزل را کمی باز بگذارید تا اکسیژنی که با احتراق از بین رفته، در محیط جایگزین شود.

لازم است بدانید که بخاری بدون دودکش باعث انتشار دوده و گازهای سمی ناشی از احتراق در محیط می شود. این بخاری ها برای فضای عمومی طراحی شده اند که تردد بسیاری دارند و جریان هوا بطور مداوم برقرار است. شعله بخاری باید آبی بسوزد و زرد یا قرمز بودن شعله نشانه کمبود اکسیژن محیط است.