پاسخ زیرکانه کریمخان زند به استعمارگران

در آینه تاریخ 1398/07/20 1398/07/20


امروز، 13 صفر، سالروز درگذشت یکی از شخصیت های برجسته تاریخ 300 سال اخیر ایران است؛ کریمخان زند، بنیانگذار دودمان زندیه که در روز سیزدهم ماه صفر سال 1193 درگذشت، یکی از فرماندهان نظامی نادرشاه افشار بود که طی دوران استقرار حکومتش در ایران، کشور ما روزگار آرام و پررونقی را از سر گذراند.

کریمخان، پس از کشته شدن نادر و در جدالی خونین بر سر جانشینی وی، توانست رقبا را کنار بزند و بر اریکه قدرت تکیه دهد؛ با این حال، او خود را نه شاه ایران که «وکیل الرعایا» می دانست. کریمخان، فردی به نام «عباس میرزا» را از خاندان صفوی؛ با عنوان شاه عباس سوم، در آباده، بر تخت نشانده بود و او را شاه ایران می خواند. در دوران کریمخان، تکاپوهای استعماری در خلیج فارس، شدت گرفت و انگلیسی ها کوشیدند تا جاپای خود را در این منطقه، محکم کنند. از این رو، بازرگانان انگلیسی وابسته به کمپانی هندشرقی که به تازگی قلمروی خود را در شبه جزیره هند گسترش داده و حاکمان قدرتمند و وطن دوست این خطه، مانند «تیپو سلطان» در منطقه میسور را، برانداخته بودند، به ایران آمدند تا با پرداخت رشوه به کریمخان زند، اجازه فعالیت های تجاری در ایران را به دست آورند. مجلس دیدار یکی از این بازرگانان با خانِ زند، به حکایتی شیرین از تقابل وی با استعمارگران انگلیسی مبدل شد؛ او گلدان بزرگ و زیبای چینی را که توسط بازرگان انگلیسی و به رسم تحفه تقدیم شده بود، بر زمین زد و سینی مسی ساخت اصفهان را طلبید، به رخ بازرگان انگلیسی کشید و گفت: ما را با ظروف بی دوام شما کاری نیست! کریمخان پس از مدت ها تلاش انگلیسی ها و واسطه قراردادن درباریان، از سوی آنها، سرانجام پذیرفت که به نمایندگان کمپانی هندشرقی، اجازه تجارت در بندر بوشهر را بدهد، اما شرطی گذاشت که انگلیسی ها حیله پرداز را آچمز کرد! خانِ زند شرط تجارت انگلیس با ایران را، خارج نکردن طلا و نقره، یعنی پول رایج مملکت، از کشور قرار داد و گفت: کالایتان را بیاورید و با کالای ایرانی معاوضه کنید. به این ترتیب، عملاً راه چپاول ثروت های ایران زمین را بر بیگانگان بست. انگلیسی ها که وضع را چنان دیدند، کوشیدند تا بندر بصره را که متعلق به عثمانی بود، در کنار بندر بوشهر علم کنند، اما سپاهیان ایران، این بندر راهبردی را تصرف کردند و راه را بر توسعه طلبی بریتانیا بستند.

منبع: روزنامه خراسان

29 بازدید کل ، 2 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر