پرداخت شارژ از اجاره

دانستنی های حقوقی 1396/05/11 1396/05/11


طبق تبصره ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها اگر به موجب اجاره نامه پرداخت هزینه های مشترک ساختمان به عهده مالک باشد امّا از پرداخت آن خودداری کند، مدیر حق مراجعه به مستأجر را هم دارد و مستأجر می تواند از محل مال الاجاره این هزینه ها را پرداخت کند و مالک حق اعتراض ندارد.

بدون برچسب

308 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر