چرا دهان با خوردن سیر بو می گیرد؟

به من بگو چرا, دانش و فناوری 1397/07/01 1397/07/01


سیر محتوی ماده ای شیمیایی به نام «آلیل سیستئین سولفوکسید» یا «آلین» (Alliin) است. وقتی یک حبه سیر خام خرد یا ریزریز می شود، آنزیمی در سلول های سیر آزاد می شود که ظرف تنها چند ثانیه با آلین واکنش نشان می دهد تا ترکیبی ارگانوفسفر به نام «آلیسین» (Allicin) تولید کند. این ماده شیمیایی می تواند به چندین ماده ی شیمیایی دیگر شکسته شود که بیشترشان بوی ناخوشایندی دارند.

تقریباً همه ی این ترکیبات شیمیایی در معده و کبد انسان گوارش می شوند؛ اما «آلیل متیل سولفید» (Allyl Methyl Sulfide) (AMS) از این ماجرا جان سالم به در می برد و به صورت دست نخورده جذب جریان خون می شود. این ماده با جریان خون خود را به ریه های انسان می رساند و در آنجا باقی می ماند و تا دو روز با بازدم شما درون هوا پخش می شود. شستن دندان ها تنها می تواند اندکی اثر آن را کاهش دهد، چراکه آلیل متیل سولفید کماکان در بدن حضور دارد.

  

424 بازدید کل ، 5 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر