چند نوع سیارک داریم؟

دانش و فناوری 1397/07/18 1397/07/18


نظام های مختلفی برای طبقه بندی سیارک ها وجود دارد؛ اما معمولاً آنها را بر اساس جنس ماده ی تشکیل دهنده به سه نوع مختلف تقسیم بندی می کنند:

سیارک های نوع سی (C-Type)

اینها سیارک های کربنی هستند که با وجود فراوانی بالا، پیداکردنشان بسیار دشوار است؛ زیرا به دلیل سطح سیاه کربنی، بسیار تیره هستند. آنها عمدتاً از صخره های رسی و سیلیسی ساخته شده اند و حدود 75 درصد سیارک ها را شامل می شوند.

سیارک های نوع اس (S-Type)

اینها، سیارک های سنگی هستند که در بخش داخلی کمربند سیارکی حضور دارند و عمدتاً از مواد سنگی، ترکیب آهن – نیکل، آهن و منیزیم – سیلیس ساخته شده اند. سیارک های سنگی دومین دسته ی متداول سیارک ها و در زمره ی درخشان ترین آنها هستند که نمونه های بزرگ آنها حتی با دوربین دوچشمی هم قابل رؤیت است.

سیارک های نوع ام (M-Type)

اینها سیارک هایی فلزی هستند که از فلز خالص یا مخلوطی از فلز و درصد اندکی سنگ ساخته شده اند و از هسته ی اجرام سیاره ای منشأ گرفته اند که در اثر برخوردهای آسمانی از هم فروپاشیده اند. این سیارک ها عمدتاً از جنس آهن – نیکل هستند و در بخش مرکزی کمربند سیارکی یافت می شوند.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر