کارکرد آپاندیس در بدن انسان چیست؟

کارکرد آپاندیس در بدن انسان چیست؟

به طور سنتی، آپاندیس به عنوان عضوی غیرضروری در بدن انسان شناخته می شود. آپاندیس لوله ای باریک به اندازه ی حدوداً یک مداد نصفه است که به صورت جلوآمدگی در روده ی کور، در ابتدای روده ی بزرگ قرار دارد. در حال حاضر دانشمندان گمان می کنند آپاندیس به عنوان مخزنی اضطراری برای پناه گیری باکتری های روده ای انسان عمل می کند. دریچه ی باریک این عضو و محل قرارگیری خارج از مسیر آن به این معنی است که عفونت های باکتریایی معمولاً وارد آن نمی شوند. بنابراین پس از آنکه ابتلا به اسهال تمام باکتری های مضر را از روده ی شما خارج می کند، باکتری های مفید می توانند دوباره از آپاندیس بیرون بیایند و دوباره در روده تکثیر شوند.