کشف آب های زیرزمینی در مریخ

دانش و فناوری 1396/10/24 1396/10/24


پژوهشگران ناسا اعلام کرده اند صفحات عظیمی از یخ های آب را در عمق کمی از سطح سیاره مریخ یافته اند. این صفحات همانند سنگ های رسوبی زمین، لایه های متفاوتی دارند و با استفاده از آنها می توان تاریخچه عجیب مریخ را مورد بررسی قرار داد.

این یخچال های زیرسطحی در بعضی نقاط فقط یکی دو متر با سطح مریخ فاصله دارند و این، بدان معنی است که مسافران مریخ در آینده می توانند برای تأمین آب مورد نیاز خود، به حفر چاه های کم عمق اکتفا کنند.

پژوهشگران سال هاست که می دانند آب در سیاره سرخ به شکل ذخایر یخ وجود دارد. البته بیشتر این ذخایر در کلاهک های قطبی مریخ واقع شده اند و یافته اخیر از آن رو مهم است که منابع آب را در عرض های جغرافیایی میانی و در عمق بسیار کمی از سطح مریخ، شناسایی کرده است.

  

437 بازدید کل ، 2 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر