24 بهمن؛ عرضه سهام 8 شرکت دولتی

سازمان خصوصی سازی در روز 24 بهمن سهام 8 شرکت دولتی را از طریق مزایده واگذار می کند.

طبق اطلاعیه سازمان خصوصی سازی، 100 درصد سهام تولید نیروی برق لوشان، 40 درصد سهام شرکت مدیریت تولید نیروی برق لوشان، 100 درصد سهام تولید نیروی برق شاهرود، همچنین 100 درصد سهام تولید نیروی برق آذربایجان، 95 درصد سهام سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت، 38.3 درصد سهام هلی کوپتری ایران، 13 درصد سهام شرکت پتروشیمی فیروزآباد و 2.4 درصد سهام شرکت نمایشگاه بین المللی خوزستان برای فروش عرضه خواهد شد.