3 اقتصاددان ضدفقر، نوبل اقتصاد 2019 را بردند

دانش و فناوری, گزارش 1398/07/23 1398/07/23


جایزه نوبل اقتصاد سال 2019 به سه نظریه پرداز فقر جهانی اهدا شد. به گزارش ایلنا، آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز دوشنبه جایزه نوبل اقتصاد در سال 2019 را به دلیل مطالعات گسترده برای یافتن راه های کاهش فقر در جهان به سه اقتصاددان اهدا کرد. «آبهیجیت بانرجی» که اصالت هندی دارد به همراه همسر فرانسوی خود «استر دافلو» از دانشگاه ام آی تی آمریکا و «مایکل کرمر» آمریکایی از دانشگاه هاروارد به عنوان برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال 2019 معرفی شدند.

حامد قدوسی کارشناس اقتصادی درباره نقطه تمایز کار این اقتصاددانان با دیگران، می نویسد: این اقتصاددانان توانسته اند به جای تکیه بر مدل های تئوریک، آزمایش های میدانی را وارد مباحث اقتصاد توسعه کنند به این معنا که همان روش هایی را که زیست شناسان و پزشکان از طریق بررسی رفتار دو نمونه آزمایشگاهی به کار می گیرند (یکی بدون دخالت و تغییر عوامل و دیگری با دخالت و تغییر عوامل مورد بررسی) در تحقیقات مربوط به فقر وارد کرده اند. این اقتصاددانان معتقدند برای مبارزه با فقر باید درک درستی از مسأله فقر و فقرا داشت. به همین دلیل، با کمک گرفتن از روانشناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری، به بررسی میدانی نحوه تصمیم گیری های فقرا و نحوه اندیشیدن آنها درباره مسائل مختلف اجتماعی پرداخته اند.

  

43 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر