پرش به محتوا

حق برهم زدن معامله یا همان خیار به زبان ساده

خیار: به زبان ساده به معنی اختیار فسخ (برهم زدن) معامله است. در حالت کلی زمانی که معامله ای انجام می شود اصل بر غیرقابل فسخ بودن آن است مگر در صورت وجود یکی از خیارات که مهمترین آنها خیار شرط است.

غبن فاحش: حتماً اصطلاح مغبون را شنیده اید.

غبن فاحش هم به زبان ساده به این معناست که شخصی در معامله مغبون شده یعنی مال را خیلی ارزان فروخته یا خیلی گران خریده و اطّلاعی از قیمت واقعی نداشته است؛ مثلاً شما خودرویی 15 میلیونی را 40 میلیون تومان می خرید و اطّلاعی از قیمت واقعی ندارید.

اینجا شما مغبون شده اید و در شرایط عادی حق فسخ معامله را دارید (البته قاضی، شرایطی مثل عدم اطّلاع از قیمت واقعی، قیمت زمان معامله و… را بررسی خواهد کرد) امّا اگر این جمله اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن فاحش در قرارداد باشد، شما دیگر حق فسخ ندارید چون با قبول این جمله و امضای قرارداد درواقع این حق را از خود سلب کرده اید! پس از این به بعد اگر این جمله را در قرارداد، قولنامه و… دیدید حتماً بعد از بررسی تمام شرایط زیر بار قبول و امضا بروید.

البته این نکته را هم ذکر کنم ما خیاری داریم به اسم خیار تدلیس (تدلیس به معنی فریب است) یعنی اگر شخصی در معامله شما را فریب داد مثلاً ماشین تصادفی را به اسم ماشین سالم به شما فروخت، می توانید معامله را فسخ کنید حتی اگر اسقاط کافه خیارات را امضا کرده باشید، چون خیار تدلیس قابل اسقاط نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

افزایش سریع فروش با های یو پیامک
This is default text for notification bar