پرش به محتوا

قانونی نبودن محروم الارث کردن ورثه

در قانون ایران هیچکس نمی تواند ورثه قانونی خود را محروم الارث کند و چنین وصیتی باطل است. درواقع اصطلاح ممنوع الارث می کنم، فقط برای فیلم ها و رمان هاست و مستند قانونی ندارد. البته هر شخصی در زمان حیات می تواند اموال خود را در هر راهی که می خواهد، صرف کند یا به نام هر شخصی بزند و ورثه حق اعتراض ندارند.

مثلاً ممکن است پدری به دلیل مشکل داشتن با یکی از فرزندان، تمامی اموال را در زمان حیات به نام دیگر فرزندان یا حتی فرد غریبه ای بزند که در این صورت عملاً به آن فرزند ارثی نمی رسد امّا اگر ارثی باقی مانده باشد، حق ممنوع الارث کردن ندارد و فرد مورد نظر سهم الارث خود را می برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

افزایش سریع فروش با های یو پیامک
This is default text for notification bar