پرش به محتوا

محمّدعلی خداپرست

وقتی به آسمان صاف نگاه می کنم، چیزهای سرگردانی که می بینم چیست؟

بسیاری از مردم وقتی به آسمان صاف نگاه می کنند، نقطه های کوچکی را در میدان دیدشان می بینند که گاهی به دنبال هم ردیف… ادامه »وقتی به آسمان صاف نگاه می کنم، چیزهای سرگردانی که می بینم چیست؟