پرش به محتوا

محمّدعلی خداپرست

حرف زدن روی کاغذ - آموزش های نویسندگی

حرف زدن روی کاغذ

آیا تا به حال با کسی که لکنت زبان دارد برخورد کرده اید؟ توجه کرده اید که برای ادای یک واژه چه تلاشی می کند؟ اغلب از ترس این قضیه زبان را در دهانش حبس می کند، گویی به خود می گوید: «اگر اشتباه کنم چه می شود؟ اصلا بهتر که هیچ نگویم.» همین امر دقیقاً زمانی صادق است که قصد دارید نخستین کارتان، کامل ترین کار باشد. هر آنچه فکر و ایده در سر دارید فراموش کرده و دست از کار می کشید. درواقع روی کاغذ به لکنت می افتید. بعد از آن هم روشن است چه اتفاقی می افتد. به سرعت دست از کار کشیده و دیگر نمی توانید ادامه دهید. درواقع بدینوسیله سریع ترین و کوتاه ترین راه برای سرد شدن و دست از کار کشیدن را انتخاب کرده و طبیعی است مجدداً شروع به طفره رفتن می کنید. پس چگونه بدون کمال خواهی تا سر حد مرگ می توان نوشت؟ پاسخی بسیار ساده دارد.

ادامه »حرف زدن روی کاغذ

به شیرهای فراپاستوریزه مواد نگهدارنده می زنند؟

به شیرهای فراپاستوریزه مواد نگهدارنده می زنند؟

مدتی است که شیرهایی با نام ESL یا فراپاستوریزه در میان انواع شیرهای پاستوریزه و استریلیزه به چشم می خورد که قابلیت نگهداری بیش از… ادامه »به شیرهای فراپاستوریزه مواد نگهدارنده می زنند؟