های یو

جرایم وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث بخشیده شد

بیمه مرکزی اعلام کرد: با اعلام نهاد ناظر صنعت بیمه، از 13 آذر تا پایان روز دوم دی ماه سال 1400 همه جرایم مربوط به وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث مورد بخشودگی قرار می گیرد.

ادامه »جرایم وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث بخشیده شد