پرش به محتوا

به من بگو چرا

به شیرهای فراپاستوریزه مواد نگهدارنده می زنند؟

به شیرهای فراپاستوریزه مواد نگهدارنده می زنند؟

مدتی است که شیرهایی با نام ESL یا فراپاستوریزه در میان انواع شیرهای پاستوریزه و استریلیزه به چشم می خورد که قابلیت نگهداری بیش از… ادامه »به شیرهای فراپاستوریزه مواد نگهدارنده می زنند؟

وقتی به آسمان صاف نگاه می کنم، چیزهای سرگردانی که می بینم چیست؟

بسیاری از مردم وقتی به آسمان صاف نگاه می کنند، نقطه های کوچکی را در میدان دیدشان می بینند که گاهی به دنبال هم ردیف… ادامه »وقتی به آسمان صاف نگاه می کنم، چیزهای سرگردانی که می بینم چیست؟

وقتی به آسمان نگاه می کنیم، چند سال قدیم تر را می بینیم؟

وقتی به آسمان نگاه می کنیم، چند سال قدیم تر را می بینیم؟

تمام ستارگانی که با چشم غیرمسلح قابل رؤیت هستند، در فاصله چهار هزار سال نوری از ما قرار دارند. پس شما درنهایت ستارگانی را می… ادامه »وقتی به آسمان نگاه می کنیم، چند سال قدیم تر را می بینیم؟