پرش به محتوا

اخبار

به بازار آمدن واکسن سرطان تا 2030

به بازار آمدن واکسن سرطان تا 2030

زوج موفقی که نخستین واکسن مبتنی بر پلتفرم mRNA را برای کووید-19 ساختند ادعا می کنند که واکسن های سرطان پیش از پایان دهه فعلی در دسترس خواهد بود. به گزارش گاردین، اوگور شاهین و اوزلم تورچی، بنیانگذاران شرکت آلمانی بیوان تک که با فایزر برای تولید واکسن حیاتی mRNA کووید همکاری می کرد، می گویند پیشرفت هایی در زمینه واکسن سرطان داشتند که خوش بینی آنها را برای رسیدن به مرحله تولید در سال های آینده تقویت کرده است.

ادامه »به بازار آمدن واکسن سرطان تا 2030