استعلام قیمت بیمه شخص ثالث

تخفیف بیمه شخص ثالث به مالک وسیله نقلیه منتقل می شود

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، مالکان وسایل نقلیه موتوری زمینی می توانند سابقه تخفیف عدم خسارت بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده را… ادامه »تخفیف بیمه شخص ثالث به مالک وسیله نقلیه منتقل می شود