بیمه شخص ثالث

جرایم وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث بخشیده شد

بیمه مرکزی اعلام کرد: با اعلام نهاد ناظر صنعت بیمه، از 13 آذر تا پایان روز دوم دی ماه سال 1400 همه جرایم مربوط به وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث مورد بخشودگی قرار می گیرد.

ادامه »جرایم وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث بخشیده شد

تخفیف بیمه شخص ثالث به مالک وسیله نقلیه منتقل می شود

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، مالکان وسایل نقلیه موتوری زمینی می توانند سابقه تخفیف عدم خسارت بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده را… ادامه »تخفیف بیمه شخص ثالث به مالک وسیله نقلیه منتقل می شود