بیمه مرکزی

جرایم وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث بخشیده شد

بیمه مرکزی اعلام کرد: با اعلام نهاد ناظر صنعت بیمه، از 13 آذر تا پایان روز دوم دی ماه سال 1400 همه جرایم مربوط به وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث مورد بخشودگی قرار می گیرد.

ادامه »جرایم وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث بخشیده شد

تمدید مهلت استفاده از بخشودگی جرایم بیمه ای موتورسیکلت ها

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مالکان موتورسیکلت های بدون بیمه، تا آخر سال فرصت دارند از قانون بخشودگی 100 درصدی جرائم بیمه ای استفاده کنند.

ادامه »تمدید مهلت استفاده از بخشودگی جرایم بیمه ای موتورسیکلت ها