پرش به محتوا

مسابقه بندبازی

بندبازی بزرگترین مسابقه استعدادیابی بندهای موسیقی ایران در ژانر پاپ و پاپ تلفیقی است که توسط «های یو فیلم» پخش می شود.

ترکیبی از رأی داوران و آرای مردمی سرنوشت گروه های شرکت کننده در این رقابت را تعیین می کند.