نمایانگر

زبان فارسی 1398/05/13

این ترکیب در سال های اخیر ساخته شده است و به معنای «نشان دهنده» به کار می رود و غلط است. زیرا پسوند «گر»، همیشه همراه اسم می آید و با صفت به کار نمی رود. بنابراین، نمی توان «گر» را به «نمایان» که صفت است، چسباند. به جای این ترکیب، می شود از «نشان […]

63 بازدید کل ، 0 امروز

اهل و عیال

زبان فارسی 1398/05/13

اهل و عیال به معنای «زن و فرزند، اهل خانه» است. گاهی در نوشته ها این اصطلاح را براساس تلفظ عامیانه ی آن به صورت «عهد و عیال» می آورند که صحیح نیست.

77 بازدید کل ، 0 امروز

اَنعام/اِنعام

زبان فارسی 1398/05/13

این دو واژه را نباید با هم اشتباه کرد. اَنعام جمع نَعَم و به معنای «چارپایان» است ولی اِنعام به معنای «بخشش» است.

62 بازدید کل ، 0 امروز

فراموشش کن

زبان فارسی 1398/03/28

در فیلم های دوبله شده از زبان انگلیسی، غالباً گوینده به دیگری که ناراحت یا خشمگین است، می گوید: «فراموشش کن»! این جمله معادل اصطلاح انگلیسی «Forget it» است که براثر شتاب زدگی مترجمان، لفظ به لفظ ترجمه شده ولی در فارسی با توجه به موقعیتی که در آن به کار می رود، بی معنی […]

92 بازدید کل ، 0 امروز

مُلک/مِلک

زبان فارسی 1398/03/28

این دو واژه را نباید با هم اشتباه کرد. مُلک به معنای «سلطنت» و نیز «قلمروی سلطنت» یا «مملکت» است، اما مِلک یعنی «آن چه در تصرف کسی باشد» به ویژه زمین زراعی.

94 بازدید کل ، 0 امروز

نقایص/نواقص

زبان فارسی 1398/03/28

این دو واژه با هم یکی نیستند. نقایص جمع نقیصه و به معنی «عیب و خوی بد» است و نواقص جمع ناقصه و به معنی «ناتمام و ناکامل» است. از این رو اصطلاح «تکمیل نقایص» صحیح نیست؛ چون به معنی «کامل کردن عیب ها» است و درست خلاف منظور گوینده خواهد بود و به جای […]

108 بازدید کل ، 0 امروز

افغان/افغانی

زبان فارسی 1396/11/17

اهل کشور افغانستان را باید «افغان» بنامیم نه «افغانی»، چنان که اهل کشور ترکیه و استان کردستان را ترک یا کرد می نامیم و نه ترکی و کردی. البته افغانی نیز واژه صحیحی است، ولی نه به معنای «اهل افغانستان»، بلکه به معنای «منسوب به افغان ها» یا «ساخته افغان ها». مثلاً «رسوم افغانی» یا […]

447 بازدید کل ، 1 امروز

طوفان یا توفان؟

زبان فارسی 1396/11/14

بعضی به گمان اینکه کلمه «طوفان» فارسی است آن را به صورت «توفان» می نویسند و حتی بعضی از فضلا توصیه کرده اند که صورت اخیر به کار رود اما اصل این دو کلمه و معنای آنها یکی نیست. «طوفان» کلمه عربی (ظاهرا از اصل یونانی) و به معنای «باد و باران بسیار شدید» است […]

547 بازدید کل ، 0 امروز

آن چه / آن چه که

زبان فارسی 1396/10/27

پس از آن چه نیازی به استعمال «که» نیست و در متون معتبر فارسی نیز «که» همراه آن چه به کار نرفته است. در قدیم حتی از استعمال «را» پس از آن چه پرهیز داشته اند. به همین دلیل، امروزه هم بعضی از فضلا استعمال «را» را پس از آن چه ناصواب می دانند. ولی […]

854 بازدید کل ، 2 امروز

آن را / تو را

زبان فارسی 1396/10/27

«را» علامت مفعول صریح، واژه مستقلی است و همچنان که در جاهای دیگر جدا از کلمه قبل نوشته می شود (مثلاً این را و نه اینرا، وی را و نه ویرا، ایشان را و نه ایشانرا) از دو کلمه «آن» و «تو» نیز باید جدا نوشته شود. بنابراین باید نوشت آن را و نه آنرا، […]

831 بازدید کل ، 0 امروز

مَجّانی

زبان فارسی 1396/04/26

«مَجّان» به فتح اوّل و تشدید دوم، به معنای رایگان است. «مَردِ میراثی چه داند قدر مال / رستمی جان کَند، مَجّان یافت زال (مولوی)». امروزه این کلمه را «مَجّانی» می گویند که البته اشکالی ندارد، ولی به گفته استاد ابوالحسن نجفی، در فارسی فصیح بهتر است به جای آن «رایگان» گفته شود.

650 بازدید کل ، 0 امروز

ماده / مادّه

زبان فارسی 1396/01/30

در تلفظ «ماده» و «مادّه» نباید اشتباه کرد. «ماده» بر وزن «ساده»، واژه فارسی و به معنی «از جنس مؤنث» است، امّا «مادّه» به تشدید «د» بر وزن «قارّه»، کلمه عربی و به معنی «جوهر تشکیل دهنده اجسام» است.

751 بازدید کل ، 0 امروز

آسیا / آسیاب

زبان فارسی 1395/12/12

هر دو واژه «آسیا» و «آسیاب» صحیح است و هر دو به یک معنی است و بزرگان ادب فارسی آنها را یکسان به کار برده اند: «چنان بر فرق من چرخ آسیا راند که مویم زیر گرد آسیا ماند» (عطار، اسرارنامه) «دل همچو سنگت ای دوست به آب چشم سعدی عجب است اگر نگردد که […]

844 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر