های یو استور

برشی از یک کتاب

کتاب 1396/03/16

برخی می گویند ایرانی ها کتاب نمی خوانند یا کتاب جایی در زندگی شان ندارد، امّا ما می خواهیم اینبار نیمه پُر لیوان را به شما نشان دهیم؛ یعنی ایرانی هایی که اتّفاقاً کتاب می خوانند و مطالعه بخشی از زندگی عادی آنهاست. اصلاً هم مهم نیست که ماهی یک کتاب می خوانند یا سه […]

1196 بازدید کل ، 4 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر