Keygen

فرهنگ واژگان 1396/05/24 1396/05/25


از ترکیب دو عبارت Key و Generator به وجود آمده و برنامه ای کامپیوتری برای ایجاد شماره سریال مورد نیاز جهت فعالسازی نرم افزارهاست. سریال های فعالسازی نرم افزارهای مختلف از الگوریتم های خاصی پیروی می کنند و ابزاری که طبق این الگوریتم می تواند شماره ثبت مورد قبول نرم افزار را تولید کند Keygen نام دارد.

گاهی Keygen (ایجادکننده شماره ثبت) یک نرم افزار توسط افراد مختلف ایجاد و در اینترنت منتشر می شود که امکان استفاده از برنامه بدون خرید یا پرداخت هزینه را برای کاربر فراهم می کند.

967 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر