Lossy

فرهنگ واژگان 1395/12/22 1395/12/22


فشرده سازی همراه با از دست دادن بعضی از اطّلاعات اوّلیه را به صورتی که کاملاً مشهود نباشد Lossy می گویند.

مثلاً هنگامیکه شما یک عکس، موزیک یا ویدئو را با این روش فشرده می کنید ممکن است با بازیابی آن از حالت فشرده تغییر خاصی برایتان مشهود نباشد، امّا در واقعیت بخشی از اطّلاعات اوّلیه حذف شده و این حذف اطّلاعات به ظاهر اضافه که صرفاً در کیفیت نهایی تأثیرگذار بوده اند، باعث کاهش حجم در عملیات فشرده سازی شده است.

وقتی یک موزیک با نرخ 320 کیلوبیت در هر ثانیه (معادل 320000 بیت در ثانیه) به موزیکی با نرخ 128 کیلوبیت در هر ثانیه تبدیل می شود، حدود 192 کیلوبیت معادل 192000 بیت از اطّلاعات ذخیره شده در هر ثانیه از آن حذف می شود.

بدون برچسب

1070 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر