Permanently

فرهنگ واژگان 1395/12/12 1395/12/12


ساده ترین و کامل ترین معنی آن، دائمی است. هروقت فعالیتی به طور دائمی و برای همیشه انجام شود از این واژه استفاده می شود. انجام یک کار جدید، اعمال تغییرات و هر فرآیند دیگری که یک بار برای همیشه انجام شده و در خیلی از موارد نیز برگشت ناپذیر باشد با واژه Permanently همراه می شود.

بدون برچسب

978 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر