آشنایی با اتاق تریاژ بیمارستان

الو دکتر 1396/09/05

شاید تا به حال در بخش اورژانس بیمارستان، اتاق تریاژ را دیده باشید، اما ندانید در این اتاق چه کاری انجام می دهند و هدف از تریاژ چیست.

1864 بازدید کل ، 3 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر