اجاره ملک استیجاری توسط مستأجر

دانستنی های حقوقی 1395/12/12

در حالت کلی و طبق قانوه مدنی، مستأجر ملک مسکونی می تواند در زمان قرارداد اجاره خود، ملک را به دیگری اجاره دهد؛ مگر اینکه در قرارداد اجاره، خلاف این را توافق کرده باشند که معمولاً در قراردادهای اجاره این موضوع ذکر می شود که مستأجر حق اجاره به دیگری را ندارد.

348 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر