حق برهم زدن معامله یا همان خیار به زبان ساده

دانستنی های حقوقی 1396/08/01

خیار: به زبان ساده به معنی اختیار فسخ (برهم زدن) معامله است. در حالت کلی زمانی که معامله ای انجام می شود اصل بر غیرقابل فسخ بودن آن است مگر در صورت وجود یکی از خیارات که مهمترین آنها خیار شرط است. غبن فاحش: حتماً اصطلاح مغبون را شنیده اید. غبن فاحش هم به زبان […]

530 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر