فشار خون تان بالازده!

الو دکتر 1396/12/02

فشار خون طبیعی چه اندازه است؟ ما حداکثر فشار خون طبیعی را عدد 140 روی 90 در نظر می گیریم و اگر از این اندازه بیشتر باشد، فشار خون بالا تلقی می کنیم. اما پروتکل فشار خون در کشورهای مختلف فرق می کند. ما فشار خون طبیعی را 130 روی 80 و پایین تر در […]

372 بازدید کل ، 1 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر