پدر پیامک های دنیا

در آینه تاریخ 1396/09/14

25 سال قبل، نیل پپ ورث (Neil Papworth) برنامه نویس انگلیسی، اوّلین پیامک دنیا را فرستاد و فصل جدیدی را به ارتباطات بشر اضافه کرد. سیستم پیام های متنی برای 2 دهه بعد، یکی از پراستفاده ترین روش ها از سوی انسان ها در سراسر جهان بود. پپ ورث در ابتدای دسامبر 1992، در اوّلین […]

328 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر