آیا اگر گوشی شب در شارژ بماند باتری آن خراب می شود؟

راهنما 1396/12/26

ممکن است شنیده باشید که شارژکردن بیش از حد گوشی می تواند باعث خراب شدن باتری آن شود یا اینکه اگر گوشی در طول شب در شارژ بماند، آسیب خواهد دید. به عبارت دیگر، گفته می شود پس از رسیدن شارژ باتری گوشی به مرز 100 درصد، متصل ماندن گوشی به برق، باعث کاهش ظرفیت […]

712 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر