بارورسازی ابرها از شایعه تا واقعیت

دانش و فناوری 1396/11/24

تا حرف از خشکسالی و کاهش باران در کشور به میان می آید، ذهن ها عموماً به سوی یک راه حل می روند؛ بارورسازی ابرها. بالاگرفتن بحث ها درباره این روش علمی باعث شده شایعه های زیادی هم در این باره به وجود بیاید و انتظاراتی از «یدید نقره» – ماده اصلی بارورسازی ابرها در […]

398 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر