چرخی در بازار پارچه

راهنما 1397/12/15

سال ها قبل، نزدیک عید نوروز که می شد، پدر خانواده دست فرزندانش را می گرفت و برای هرکدامشان پارچه ای مناسب می خرید و بعد از اندازه گیری های مرسوم، خیاط لباسی برای آنها می دوخت تا به قول خودشان عید نونوار شوند. اما مدت هاست که دیگر خبری از دوخت لباس نیست و […]

213 بازدید کل ، 2 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر