رفع سوء اثر از چک های برگشتی

دانستنی های حقوقی, راهنما 1396/05/31

تأمین موجودی و پاس شدن چک: یعنی صاحب حساب جاری مبلغ را به حساب واریز کند و دارنده چک هم آن مبلغ را برداشت کند. ارائه لاشه چک به بانک: صاحب حساب جاری اصل چک برگشتی را تحویل بانک دهد که دلیلی بر جلب رضایت دارنده است. ارائه رضایتنامه محضری از دارنده چک: گاهی مواقع […]

672 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر