مهلت تجدیدنظرخواهی

دانستنی های حقوقی 1396/05/23

طبق ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی به آنهاست. همینطور بر اساس ماده 445 همین قانون روز ابلاغ و روز اقدام یعنی روزی که تجدیدنظر خود را به دادگاه ارائه می دهید جزو این مهلت 20 روزه حساب نمی شود. به زبان […]

370 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر