موفق ترین فروشنده دنیا

بازاریابی و فروش, موفقیت 1396/09/04

یک پسر تگزاسی برای پیدا کردن کار از خانه به راه افتاده و به یکی از فروشگاه های بزرگ در ایالت کالیفرنیا که همه چیز می فروشند، می رود. مدیر فروشگاه به او می گوید: یک روز فرصت داری تا به طور آزمایشی کار کرده و در پایان روز با توجه به نتیجه ی کار، […]

729 بازدید کل ، 7 امروز

تمرکز

موفقیت 1395/12/11

از عارف بزرگی پرسیدند: «آیا پس از این همه دانش و فرزانگی، هنوز هم به ریاضت مشغولی؟» گفت: «آری» گفتند: «چگونه؟» گفت: «وقتی غذا می خورم، فقط غذا می خورم و وقتی می خوابم، فقط می خوابم.»

540 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر