بفرمایید کاهوی خانگی

گلخونه 1397/12/15

شرایط اقتصادی این روزها آنقدر بسامد و اتفاقات ریز و درشت عجیب دارد که بازار میوه و صیفی جات را هم به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است. در این بازار یکی دو هفته است که «کاهو» هم در امان نمانده و حتی قیمت آن در بعضی نقاط به بالای ده هزار تومان رسیده […]

136 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر