های یو استور

اثبات وجود نوع جدیدی از ماده بعد از 50 سال تحقیقات

دانش و فناوری 1396/09/21

بعد از 50 سال تحقیقات و تئوری پردازی دانشمندان می گویند سرانجام توانسته اند وجود نوعی جدید از ماده را اثبات کنند؛ مسأله ای که به گفته دانشمندان ارزشی هستی شناسانه دارد. از 50 سال قبل وجود این نوع ماده به صورت تئوری مطرح بود امّا پیتر آبامونته، استاد فیزیک «مرکز تحقیقات علوم و مواد […]

350 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر