Wi-Fi به چه معنی است؟

بیشتر افراد فکر می کنند که همانند «Hi-Fi» که مخفف «High Fidelity» است، «Wi-Fi» هم مخفف «Wireless Fidelity» به معنی وفاداری بی سیم است. اما حقیقت این است که Wi-Fi عملاً یک نام تبلیغاتی کاملاً بی معنی است. «فیل بلانجر» (Phil Belanger) که یکی از بنیانگذاران اتحادیه ی وای فای است، می گوید که وای فای مخفف هیچ چیز نیست. زمانیکه ما در حال راه اندازی کار بودیم به عنوان و لوگویی جذاب نیاز داشتیم. چیزی که مانند عنوان «IEEE» جلب توجه کند. تنها دلیلی که بعدها مخفف Wireless Fidelity برای توضیح این نام سرِ زبان ها افتاد، این بود که بعضی از همکاران ما مجبور شدند معنی و مفهومی برای توضیح نام وای فای پیدا کنند؛ توضیحی که مدت ها در تبلیغات ما هم استفاده شد. با این حال این توضیح و توضیحات مشابه، همگی پس از انتخاب نام به وجود آمدند.